Стратегії

Що ми робимо для досягнення своєї мрії. На чому ми фокусуємося при реалізації стратегій.

Наші стратегії:

  • Розширення сільськогосподарського бізнесу через ріст земельного банку в обробітку та потужностей зі зберігання
  • Фокусування на операційній ефективності
  • Диверсифікація сільськогосподарських культур та фокусування на найбільш прибуткових
  • Поглиблення вертикальної інтеграції для отримання додаткового прибутку від переробки сільськогосподарської сировини

Наші пріоритети:

  • Ефективність
  • Експортна орієнтація
  • Запровадження передових світових технологій та власних know-how
  • Сталий розвиток
  • Якість та безпека