Z SZACUNKIEM DO LUDZI I ZIEMI

IMC jest jednym z 10 największych rolniczych firm na Ukrainie.

 

 

Co robimy aby zrealizować swoje marzenie. Na czym skupiamy się przy realizacji strategii.

 

Nasze strategie:

  • Rozszerzenie biznesu rolniczego poprzez wzrost banku ziemi i mocy magazynowych.
  • Koncentracja na efektywności operacyjnej
  • Dywersyfikacja i skupianie się na najbardziej zyskownych uprawach
  • Pogłębienie integracji pionowej w celu zwiększenia zysków z tytułu przetwarzania surowców rolnych

 

Nasze priorytety:

  • Skuteczność
  • Orientacja eksportowa
  • Wdrażanie najnowszych światowych osiągnieć technologicznych i własnego know-how
  • Stabilny rozwój
  • Jakość i bezpieczeństwo

 

 

 

Top