Z SZACUNKIEM DO LUDZI I ZIEMI

IMC jest jednym z 10 największych rolniczych firm na Ukrainie.

Polityka socjalna - to bardzo ważna część biznesu rolniczego na Ukrainie. Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, ich infrastruktury, stworzenia takich warunków, w których ludzie chcieliby mieszkać i pracować jest gwarancją pozyskania dla firmy potencjalnych pracowników, którzy będą rokującymi profesjonalistami w swoim zawodzie. Wspomaganie rozwoju obszarów wiejskich stwarza firmie możliwość otrzymywania wsparcia od lokalnych władz i mieszkańców danej miejscowości.

IMC nie odcina się od społecznych problemów tych regionów, gdzie umiejscowione są przedsiębiorstwa firmy. Na lata 2008-2021 firma sfinansowała:

  • remonty szkół, przedszkoli oraz punktów położniczo-medycznych
  • remonty dróg, kanalizacji, oświetlenie miejscowości
  • zakup sprzętu i samochodów sanitarnych dla rejonowych szpitali
  • sponsorowanie drużyn piłkarskich
  • budowę pomnika poświęconego weteranom wojny w Afganistanie, budowa mostu, budownictwo szkoły
  • stałą sponsorską pomoc dla szkół i przedszkoli
  • sponsorowanie regionalnych imprez kulturalnych: festiwali, targów, a także różnych świąt na wsiach
  • pomoc szpitalom powiatowym i wojewódzkim w walce z COVID-19

W 2021 roku przedsiębiorstwa IMC udzieliły pomocy socjalnej o wartości ponad 18 mln hrywien.

W 2012 roku została podjęta decyzja o połączeniu wszelkich naszych działań w jedną organizację, program – „IMC Pomaga”.

ІМК допомагає

Raport z działalności w zakresie CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) 2019-2020

Raport z działalności w zakresie CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) 2017-2018

Top