Z SZACUNKIEM DO LUDZI I ZIEMI

Główne obszary działalności IMC to: kultywacja upraw zbożowych i oleistych; przechowywanie upraw zbożowych i oleistych.

Kluczowe informacje

120 tys. haBank ziemi pod uprawą

554 tys. tonPojemność magazynowa

828 tys. tonProdukcja zbóż i roślin oleistych w 2023

139.5 mln USDPrzychody w 2023

3.2 mln USDEBITDA w 2023

Aktualności

01.07.2024 Zmiany w zarządzie IMC

Zgodnie z decyzją Rady Dyrektorów IMC z dnia 14 czerwca 2024 r., obowiązki zarządcze zostały rozdzielone pomiędzy dwóch członków Rady Dyrektorów IMC. W szczególności Alex Lissitsa, który był dyrektorem generalnym IMC od 2013 r., został mianowany przewodniczącym Rady Dyrektorów IMC od 1 lipca 2024 r. i będzie odpowiedzialny za opracowanie długoterminowej strategii spółki i nadzorowanie jej realizacji. Z kolei Oleksandr Wierżihowskij, który był dyrektorem operacyjnym IMC od 2017 roku, został mianowany dyrektorem generalnym IMC. Oleksandr będzie odpowiedzialny za codzienne zarządzanie operacyjne firmą, a także za wdrażanie zarówno krótko-, jak i długoterminowych planów zgodnych ze strategią firmy.  

"W imieniu całego zespołu chciałbym podziękować Alexowi Lissitsy za jego niekwestionowane przywództwo w ciągu 11 lat zarządzania firmą i za przekształcenie IMC w benchmark dla efektywnego zarządzania w agrobiznesie w wymagającym ukraińskim otoczeniu. Dołożę wszelkich starań, aby utrzymać tę pozycję lidera i pomnożyć jego osiągnięcia. Jestem przekonany o powodzeniu tej misji, ponieważ czuję wsparcie naszego najlepszego zespołu w branży rolnej. Pod moim kierownictwem IMC będzie nadal podążać obranym kursem i koncentrować się na wdrażaniu Smart Green Strategy rozpoczętej w ubiegłym roku. Główny nacisk zostanie położony na dalsze wzmacnianie motywacji pracowników, a także kontynuację modernizacji sprzętu i technologii w celu poprawy wydajności i efektywności energetycznej, w tym inicjatyw środowiskowych. Planujemy położyć dodatkowy nacisk na wzmocnienie naszej własnej logistyki eksportowej" - powiedział Oleksandr Wierżihowskij, dyrektor generalny IMC 

Czytaj więcej
Top