Z SZACUNKIEM DO LUDZI I ZIEMI

IMC jest jednym z 10 największych rolniczych firm na Ukrainie.

Działalność IMC, dużego producenta produktów roślinnych wymaga użycia znacznej ilości zasobów naturalnych. Biorąc pod uwagę publiczny status i transparentność Spółki, oraz kierując się zasadami odpowiedzialnego podejścia do środowiska, IMC nadaje priorytet działaniom w zakresie zarządzania środowiskiem i controlingu.

Działalność IMC jest w pełni zgodna z wymogami obowiązujących w Ukrainie przepisami w zakresie oddziaływania na środowisko.

Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych i energetycznych, właściwe obchodzenie się z wytwarzanymi odpadami, ścisła kontrola podczas transportu, składowania i stosowania pestycydów i nawozów - wszystkie te procesy operacyjne przeprowadzane są z odpowiednim przestrzeganiem wyżej wymienionych zasad ekologicznych.

IMC - skuteczna, społecznie i ekologicznie odpowiedzialna firma.

 

IMC Policy & Principles on Health, Safety and Environment

 

Raport z działalności w zakresie CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) 2021-2022

Raport z działalności w zakresie CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) 2019-2020

Raport z działalności w zakresie CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) 2017-2018

 

Top