Z SZACUNKIEM DO LUDZI I ZIEMI

IMC jest jednym z 10 największych rolniczych firm na Ukrainie.

Selected consolidated financial data of IMC – profit and loss statement

Wyszczególnienie

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Przychody ze sprzedaży tys. USD 169601  131 611 126 761 124 744 140 388 138 267 114 767 75 249 29 084
EBITDA tys. USD 39284  50846 39147 59002 66522 57398 49477 32014 25671
Zysk (strata) netto tys. USD 7318  27 627 17 790 21 838 14041 (47328) 25 815 18 715 17 336
Marża netto % 4.3  21,0 14,0 17,5 10,0 - 22,5 24,9 59,6

 

Selected consolidated financial data of IMC – balance sheet

Wyszczególnienie

  31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011
Aktywa trwałe tys. USD 181848  77 170 88 009 71 960 90 752 80 989 174 473 127 658 74 868
Aktywa obrotowe tys. USD 116560  121 036 92 085 86 985 83 875 102 807 187 396 116 839 63 846
Aktywa – razem tys. USD 298408  198 206 180 094 158 945 174 627 183 796 361 869 244 497 138 714
Kapitał własny tys. USD  133193 120 670 104 038 65 057 54 910 25 710 153 922 128 013 108 988
Zobowiązania długoterminowe tys. USD 93641  18 816 30 923 57 683 49 616 72 125 51 132 48 091 17 189
Zobowiązania krótkoterminowe tys. USD 71574  58 720 45 133 36 205 70 101 85 961 156 815 68 393 12 537

 

Top