Z SZACUNKIEM DO LUDZI I ZIEMI

IMC jest jednym z 10 największych rolniczych firm na Ukrainie.

IMC posiada jedną nowoczesną farmę mleczną w regionie Czernichowa.

Według stanu na 31.12.2021 rok pogłowie bydła rogatego IMC liczyło 1014 głów, w tym 615 przypadało na krowy. 

Produkcja mleka w 2021 roku wyniosła 4,2 tys. ton.

Top