Z SZACUNKIEM DO LUDZI I ZIEMI

IMC jest jednym z 10 największych rolniczych firm na Ukrainie.

×

Ostrzeżenie

Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: cache, Nie znaleziono komponentu..

IMC posiada i prowadzi magazyny o znaczącej pojemności, umiejscowione w pobliżu jej obszarów działalności w każdym ze swoich klastrów.

Firma wykorzystuje wyłącznie własne magazyny. Istniejące magazyny zaspokajają 100% potrzeb magazynowych firmy, z wystarczalną pojemnością do pokrycia prognozowanego wzrostu produkcji w najbliższym okresie.  

Istniejące magazyny umożliwiają IMC sprzedaż jej produktów w ciągu sezonu marketingowego, zredukowanie negatywnego wpływu na ceny zbóż zwiększonej podaży w czasie zbiorów i jednocześnie zminimalizowanie ryzyk związanych z fizycznym bezpieczeństwem towarów.

Firma także wynajmuje nadwyżkową pojemność magazynową stronom trzecim.

Pojemność , t

Magazyny zbóż i roślin oleistych

554 000

Magazyny ziemniaczane

  16 000

w tym magazyny z układem sterowanie nagrzewaniem i klimatyzacją

  12 100

 

 

Top