Produkcja roślinna

ZIEMIA

Grunty, znajdującesię poduprawą wobwodachPołtawskim, Czernichowskim, Sumskimnależą do terenów najbardziej przydatnych dla hodowli roślin uprawnych z punktu widzenia warunków klimatycznych oraz jakości ziemi.

Bank ziemi IMC składa się pięciu klastrów, w granicach których pola uprawne znajdują się blisko siebie. Pozwala to zwiększyć efektywność operacyjną i osiągnąć redukcję kosztów poprzez optymalizację wykorzystania zasobów ludzkich i technicznych, a także sprzyja wzrostowi skuteczności zarządzania. 

INNOWACYJNOŚĆ

IMC stosuje nowoczesne metody produkcji i zarządzania w rolnictwie, nieustannie inwestuje w zakup nowych maszyn i urządzeń rolniczych, wyprodukowanych przez wiodących producentów światowych.Na swoich polach IMC stosuje system penetracji gleby o różnej głębokości: głęboką uprawę spulchniającą, orkę, talerzowanie i kultywowanie. Naprzemienne stosowanie tych technik umożliwia stworzenie optymalnych warunków dla uprawy i hodowli roślin.

Stosowane przez IMC technologie hodowli roślin uprawnych zakładają wykorzystanie siemion, nawozów oraz środków chroniących rośliny przed szkodnikami, dostarczonych przez wyłącznie najlepszych producentów krajowych i zagranicznych.

Są testowane i wdrażane do produkcji elementy precyzyjnego rolnictwa:  system GPS monitoringu maszyn i urządzeń rolniczych, zabiegi agrolotnicze, zdalne pobieranie próbek i analiza zasobności gleby, kontrola urodzajności gleby, zmienne dawkowanie podczas siewu i nawożenia.

 

ROŚLINY UPRAWNE

Podstawowymiroślinami, hodowanymiprzezIMCsą:

  • kukurydza
  • słonecznik
  • pszenica
  • soja
  • ziemniaki