Z SZACUNKIEM DO LUDZI I ZIEMI

IMC jest jednym z 10 największych rolniczych firm na Ukrainie.

×

Ostrzeżenie

Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: cache, Nie znaleziono komponentu..

Polityka socjalna - to bardzo ważna część biznesu rolniczego na Ukrainie. Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, ich infrastruktury, stworzenia takich warunków, w których ludzie chcieliby mieszkać i pracować jest gwarancją pozyskania dla firmy potencjalnych pracowników, którzy będą rokującymi profesjonalistami w swoim zawodzie. Wspomaganie rozwoju obszarów wiejskich stwarza firmie możliwość otrzymywania wsparcia od lokalnych władz i mieszkańców danej miejscowości.

IMC nie odcina się od społecznych problemów tych regionów, gdzie umiejscowione są przedsiębiorstwa firmy. Na lata 2008-2018 firma sfinansowała:

  • remonty szkół, przedszkoli oraz punktów położniczo-medycznych
  • remonty dróg, kanalizacji, oświetlenie miejscowości
  • zakup sprzętu i samochodów sanitarnych dla rejonowych szpitali
  • sponsorowanie drużyn piłkarskich
  • budowę pomnika poświęconego weteranom wojny w Afganistanie, budowa mostu, budownictwo szkoły
  • stałą sponsorską pomoc dla szkół i przedszkoli
  • sponsorowanie regionalnych imprez kulturalnych: festiwali, targów, a także różnych świąt na wsiach

W 2017 roku przedsiębiorstwa IMC udzieliły pomocy socjalnej o wartości ponad 16 mln hrywien.

Szczególne miejsce w społecznej działalności firmy zajmuje wsparcie pracowników naszych przedsiębiorstw. Nasi pracownicy mają możliwość otrzymania pomocy materialnej w wypadku trudnych sytuacji życiowych. Firma przeznacza środki na leczenie dzieci pracowników i pomaga w zdobyciu zawodu.

Nie mniej ważna jest dla firmy pomoc socjalna skierowana do współpracujących z nami właścicieli, którzy oddają w dzierżawę swoje ziemie. Takim ludziom IMC, w razie konieczności, wypłaca zaliczki na poczet dzierżawy do pięciu lat.

W 2012 roku została podjęta decyzja o połączeniu wszelkich naszych działań w jedną organizację, program – „IMC Pomaga”. Zgodnie z programem, wsparcie będzie ukierunkowane na:

  • pomoc socjalną na rozwój lokalnej infrastruktury
  • pomoc socjalną dla robotników przedsiębiorstw IMC
  • pomoc socjalna dla właścicieli ziem

 

ІМК допомагає

Top