Z SZACUNKIEM DO LUDZI I ZIEMI

IMC jest jednym z 10 największych rolniczych firm na Ukrainie.

×

Ostrzeżenie

Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: cache, Nie znaleziono komponentu..

27.09.2017

Rada Dyrektorów IMC S.A. (dalej nazywana Spółką) informuje, że 27 września 2017 dywidenda została wypłacona akcjonariuszom Spółki za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Dokumenty dotyczące wypłaty dywidendy:

Dividend payment 27 09 2017

Withholding tax declaration

Withholding tax payment 27 09 2017

 

28.08.2017

Zapowiedź wypłaty dywidendy

Rada Dyrektorów IMC S.A. (dalej "Spółka") niniejszym zapowiada wypłatę dywidendy zaliczkowej do akcjonariuszy Spółki. Dywidenda zaliczkowa w wysokości 0,05 EUR na akcje (pięć eurocentów na akcje) zaakceptowana uchwałą Rady Dyrektorów będzie wypłacona 27 września 2017 (Dzień wypłaty dywidendy) akcjonariuszom będący posiadaczami akcji na dzień 20 września 2017 ("Record Date"). Dywidenda podlega opodatkowaniu zgodnie z luksemburskim podatkiem obowiązującymi holdingu, w wysokości 15%. Dywidenda będzie wypłacona w euro.

 

08.07.2016

Rada Dyrektorów Industrial Milk Company S.A. - dalej nazywanej Spółką - informuje, że Spółka zamierza wypłacać co roku dywidendę począwszy od wyników za rok finansowy 2016. ze wskaźnikiem wypłaty do 10% skonsolidowanego zysku netto Spółki oraz jej Spółek zależnych i pod warunkiem, że Spółka otrzyma otrzymała zgody na wypłatę dywidendy od swoich kredytodawców. 

Top