Polityka dywidendowa

08.07.2016

Rada Dyrektorów Industrial Milk Company S.A. - dalej nazywanej Spółką - informuje, że Spółka zamierza wypłacać co roku dywidendę począwszy od wyników za rok finansowy 2016. ze wskaźnikiem wypłaty do 10% skonsolidowanego zysku netto Spółki oraz jej Spółek zależnych i pod warunkiem, że Spółka otrzyma otrzymała zgody na wypłatę dywidendy od swoich kredytodawców. 

08.07.2016

Rada Dyrektorów Industrial Milk Company S.A. - dalej nazywanej Spółką - informuje, że Spółka zamierza wypłacać co roku dywidendę począwszy od wyników za rok finansowy 2016. ze wskaźnikiem wypłaty do 10% skonsolidowanego zysku netto Spółki oraz jej Spółek zależnych i pod warunkiem, że Spółka otrzyma otrzymała zgody na wypłatę dywidendy od swoich kredytodawców.