Rada Dyrektorów

 

 

Oleksandr Petrow

Przewodniczący Rady Dyrektorów

Jest głównym akcjonariuszem oraz założycielem IMC. Nadzoruje kwestie związane ze strategią biznesową firmy.

Ukończył Leningradzką Wojskową Akademię Medyczną w 1981 roku. Ma duże doświadczenie w udanej realizacji projektów biznesowych w ukraińskim sektorze rolniczo-przemysłowym. Przed powstaniem IMC był założycielem i właścicielem własnej spółki "Klub Sera", zakładu przetwórstwa mleka w Kremenczugu, oraz innych przedsiębiorstw rolno-przemysłowych zlokalizowanych na Ukrainie.

 

Alex Lissitsa

Dyrektor wykonawczy, Prezes

Prowadzi bieżące zarządzanie firmą i jest odpowiedzialny za realizację krótkoterminowych i długoterminowych planów spółki. Odpowiada również za planowanie i skuteczne wdrażanie strategii długoterminowej.

Posiada dyplom ze specjalnością „Ekonomia przedsiębiorstwa” Państwowego Uniwersytetu Rolniczego Ukrainy (Kijów), doktorat z Rolnictwa, Uniwersytetu im. Humboldta (Berlin, Niemcy).

Posługuje się językiem ukraińskim, rosyjskim, niemieckim oraz angielskim.

 

Dmytro Martyniuk

Dyrektor wykonawczy ds. finansowych

Nadzoruje wszystkie aspekty finansowe strategii spółki. Koordynuje kwestie związane z finansami IMC poprzez zarządzanie polityką firmy w zakresie zadłużenia i opodatkowania. Odpowiedzialny również jest za audyt, kontrolę finansową oraz budżet.

Ukończył Kijowski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny z dyplomem magistra z Bankowości i Zarządzania.

Posługuje się językiem ukraińskim, rosyjskim oraz angielskim.

 

Alfons Balmann

dyrektor niewykonawczy

Jest Przewodniczącym Komitetu ds. audytu.

Jako ekonomista w dziedzinie rolnictwa uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie w Getyndze (Niemcy), oraz na Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie. Jest profesorem Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle-Wirtemberdze.

Jest dyrektorem Instytutu Rozwoju Rolnictwa Europy Środkowo – Wschodniej w Leibniz (IAMO), a także szefem departamentu przekształceń strukturalnych od 2002 roku.

Posługuje się językiem niemieckim oraz angielskim.

 

Kamil Gaworecki

Dyrektor niewykonawczy

Kieruje komitetem ds. wynagrodzeń, doradza spółce w kwestii relacji z inwestorami.

Ukończył Szkołę Główną Handlową, posiada licencję doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych. Jest jednym z najbardziej doświadczonych zarządzających funduszami w Polsce. Posiada również licencję Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)

Mówi po polsku i po angielsku.

 

Wyższa kadra kierownicza

 

 

 

Oleksandr Wierżihowskij 

Dyrektor ds. operacyjnych 

Jest związany z IMC od 2013 r., gdzie jest odpowiedzialny za działalność operacyjną spółki. Posiada ponad 10 -letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w spółkach rolnych. Studia wyższe ukończył w 2009 r. w Narodowym Uniwersytecie Zasobów biologicznych oraz naturalnych Ukrainy, uzyskując tytuł lekarza weterynarii, tam też odbył studia podyplomowe w zakresie jakości, standaryzacji i certyfikacji (2010). Na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie kształcił się w zakresie zarządzania jakością i procesami (2010).

 

 

Yulia Andrushkina

Dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich

Pani Andrushkina dołączyła do firmy w 2012 roku. Jest odpowiedzialna za marketing i IR. Ma ponad 15 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w marketingu dóbr konsumenckich i przemysłowych. W 2000 r. ukończyła Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy "KPI", Wydział Zarządzania i Marketingu, Specjalizacja "Marketing".

 

Olena Krysenko

Dyrektor handlowy

Pani Krysenko pracuje w Firmie od 2007 roku i jest odpowiedzialna za sprzedaż w kraju i za granicą, logistykę i strategię sprzedaży. Ma ponad 15 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w sprzedaży i logistyce. Ukończyła Kijowski Instytut Turystyki, Ekonomii i Prawa w 2001 roku i posiada dyplom magistra zarządzania.

 

Serhij Klimiszyn

Dyrektor Departamentu Prawnego

Dołączył do firmy w 2007 roku. Odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem prawnym, zgodność z przepisami prawnymi regulującymi działalność spółki, oraz obsługę prawną przedsiębiorstw zagranicznych Grupy IMC. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w praktyce prawniczej w przemyśle, rolnictwie, oraz branży finansowej. W 1997 roku ukończył studia na Państwowym Uniwersytecie w Kazachstanie.

 

Eleanora Jewczenko

Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich

Pracuje w firmie od 2013 roku. Odpowiedzialna za poszukiwanie, rekrutację, motywację i adaptację personelu, oraz organizację rozwoju i szkolenia pracowników. W 2010 roku ukończyła studia na Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym im. Wadyma Hetmana w Kijowie, uzyskała tytuł magistra z zakresu "Międzynarodowa Ekonomia i Zarządzanie".

 

Andrij Gawrylenko

Dyrektor Technіczny

Pracuje w firmie od 2014 roku. Odpowiedzialny za funkcjonowanie elewatorów. W 1999 roku ukończył studia na Narodowym Uniwersytecie Transportu uzyskawszy tytuł inżyniera mechanika. W 2003 roku ukończył studia na Narodowym Uniwersytecie Technologii Żywności i otrzymał dyplom z zakresu marketingu.

 

Iryna Kozenko

Zastępca dyrektora generalnego ds. Lądowych i Polityki Społecznej

Dołączyła do zespołu w 2013 roku. Jest odpowiedzialna za realizację polityki społecznej w firmie, utrzymanie i rozwój banku ziemi wydzierżawionej. Ma 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym w branży rolniczej ds. dzierżawy gruntów. W 1990 roku ukończyła Instytut Przemysłowy w Dnieprodzierżyńsku zdobywając dyplom inżyniera. W 1997 roku ukończyła studia na Państwowej Politechnice w Dnieprodzierżyńsku i otrzymała tytuł magistra administracji publicznej.

 

Samwel Ramazjan

Zastępca dyrektora generalnego ds. rozwoju i inwestycji

Pracuje w spółce od 2015 roku. Odpowiada za inwestycyjne i procesy M&A, a także zarządzanie projektami w firmie. Ma ponad 10 lat doświadczenia w sferze inwestycyjnej i finansowej analizy. Zdobył doświadczenia w zarządzeniu projektami fuzji i przejęć. W 2005 r. ukończył Wydział Ekonomii i Zarządzania Donieckiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu i zdobył dyplom specjalisty ds. finansów. W 2010 r. otrzymał profesjonalny certyfikat zarządzania wydawany przez Międzynarodowy Uniwersytet Zarządzania LINK.

Ewgienij Korniejew

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem

W IMC od 2007 r. Zakres jego obowiązków obejmuje kontrolę i audyt wewnętrzny oraz zarządzanie ryzykiem.Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie finansów korporacyjnych. W 2008 r. ukończył Uniwersytet Narodowy w Kijowie im. T. Szewczenki, gdzie uzyskał tytuł magistra z zakresu Finanse. 

 

Oleksandr Hirman

Główny agronom

Zatrudniony w firmie od 2013 roku. Odpowiedzialny za technologię uprawy roślin. W 2003 roku ukończył studia na Narodowej Akademii Rolniczej Ukrainy, Katedrę Chemii Rolnej i Gleboznawstwa, zdobywając dyplom z zakresu "Ekologia i Środowisko". Otrzymał również stopień magistra w dziedzinie " Badania środowiskowe". W 2007 roku ukończył studia doktoranckie w Narodowym Centrum Badań "Instytut Rolnictwa NANR" i uzyskał tytuł zawodowy z zakresu "Rolnictwo ogólne." Posiada dorobek w postaci ponad 10 opublikowanych prac naukowych.

 

Olga Kowal

Główny Ekonomista

Zatrudniona w spółce od 2007 roku. Odpowiedzialna za budżetowanie, analizę wykonania budżetu, wyznaczenie polityki firmy w zakresie rachunkowości, obliczanie planowanych i rzeczywistych kosztów, tworzenie listy pracowników, oraz za rozwój i monitorowanie systemu wynagrodzeń w zakresie zgodności z wymaganiami prawnymi. W 1983 roku ukończyła studia na Kijowskim Instytucie Technologii Żywności, uzyskując dyplom w dziedzinie "Ekonomia i organizacja w przemyśle spożywczym".

 

Wiktor Wdowiczenko

Kierownik działu informatyki

Dołączył do firmy w 2007 roku. Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie systemów IT w spółce. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie technologii informatycznych. W 2004 roku skończył Państwową Politechnikę w Czerkasach i otrzymał dyplom w dziedzinie nauk informatycznych.