Zarządzanie ekologiczne

Działalność IMC, dużego producenta produktów roślinnych i zwierzęcych wymaga użycia znacznej ilości zasobów naturalnych. Biorąc pod uwagę publiczny status i transparentność Spółki, oraz kierując się zasadami odpowiedzialnego podejścia do środowiska, IMC nadaje priorytet działaniom w zakresie zarządzania środowiskiem i controlingu.

Wnioski przeprowadzonego niedawno niezależnego badania ekologów i naukowców wykazały, że w zakresie oddziaływania na środowisko działalność IMC jest w pełni zgodna z wymogami obowiązujących w Ukrainie przepisami.

Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych i energetycznych, właściwe obchodzenie się z wytwarzanymi odpadami (w szczególności w odniesieniu do odpadów zwierzęcych), ścisła kontrola podczas transportu, składowania i stosowania pestycydów i nawozów - wszystkie te procesy operacyjne przeprowadzane są z odpowiednim przestrzeganiem wyżej wymienionych zasad ekologicznych.

Firma aktywnie wdraża różnorodne praktyki w zakresie ograniczenia stosowania pestycydów i środków agrochemicznych:

  • stosowanie mieszaniny pestycydów i używek roślinnych, substancji biologicznie czynnych i dolistne nawożenie azotowe – pozwala to zmniejszyć ilość pestycydów, przy jednoczesnym zachowaniu ich skuteczności;
  • wysoka jakość pestycydów i ich wykorzystanie w optymalnych warunkach agrotechnicznych - co powoduje zmniejszenie ogólnej liczby zabiegów;
  • aktywne wykorzystanie biologicznych metod ochrony roślin (w tym celu IMC posiada własne laboratorium do hodowli kruszynek).

IMC - skuteczna, społecznie i ekologicznie odpowiedzialna firma.

 

IMC Policy & Principles on Health, Safety and Environment