Mleczarstwo

Mleczarstwo pełni ważną rolę w modelu biznesowym IMC przynosząc Spółce stabilne zyski. IMC zaopatruje przedsiębiorstwa obsługujące klientów w wysokiej jakości mleko i zapewnia miejsca pracy w regionie.

Znaczna część mleka produkowanego przez IMC jest klasyfikowana jako mleko kategorii Ekstra, pozostała część – kategorii I. IMC jest jednym z nielicznych uprzemysłowionych producentów mleka który ma zezwolenie na produkcję artykułów żywnościowych dla niemowląt, co pozwala mu sprzedawać mleko do zakładów przetwarzających tego rodzaju produkty spożywcze.

W odróżnieniu od sprzedaży produktów rolniczych, które charakteryzują się sezonowością, sprzedaż surowego mleka generuje stabilne przypływy pieniężne przez cały rok, co umożliwia Spółce pokrywanie kosztów ogólnego zarządu, jak również innych kosztów operacyjnych podczas sezonów, kiedy przychody ze sprzedaży produktów rolniczych są minimalne.

Na dzień 31.12.2016 IMC ma 2,210 sztuk bydła mlecznego, w tym 1,136 sztuk krów mlecznych. W gospodarstwach mlecznych IMC występuję stały wzrost średnich rocznych mleczności na jedną krowę, które są znacznie wyższe od średniej ukraińskiej.